Navigatori väärtustest

Tulenevalt oma asukohast ja paiknemisest teede ristumiskohas, on  äri- ja büroohoone Navigator juba kaugel hästi märgatav.

Hoone kolmnurka meenutav kuju, tumedad klaasfassaadid, peegelpindadega „sisselõiked“ ning massiivsed rohelusega kaetud kaldpinnad annavad Navigatorile eristuva ja väärika ilme. Navigator on meeldejääv.

Autoga on võimalik sõita otse hoone 0-korrusel asuvasse parklasse. Parklast ülemistele korrustele viivad liftid ja trepid. 65-le autole kavandatud parkla on suletud ja “soe”.

Lisaks asuvad avalikud parklad Navigatori kõrvalkinnistutel ning ka Ahtri ja Jõe tn kvartalis (nii avaparklad kui parkimismajad).

Alternatiivtranspordi, jalgrataste, kasutamise mugavust ja kasutamise kasvu silmas pidades on hoone ette kavandatud jalgrataste hoiukohad ja parklakorrusele jalgratturite jaoks riietusruum, dušid, WC-d.

Navigatoris on kolm lifti. Võrreldes tavapäraste kõrgemate, näiteks 10-korruseliste, büroohoonetega, on Navigatoris lifti ooteaeg ja seda eriti tipptundidel, oluliselt lühem.

Sõltuvalt üüripinna suurusest ja paigutusest korrusel, on võimalik liftiga sõita otse oma büroosse ilma, et samal korrusel kasutaks sama lifti veel mõni teine üüripind. Liftide kasutamist on võimalik määratleda elektrooniliste „võtmetega“.

Hoone „sisselõiked“ ei ole lihtsalt arhitektuursed aktsendid vaid toovad väliskeskkonna hoonesviibijale lähemale võimaldades vaadet hoonest välja korruse igast punktist. Lisaks võimaldab peegelpind nautida vastassuunas asuvaid vaateid.

Siseruumides on mõnus olla kuna väiksema välismüra tõttu on hoones vaiksem – fassaadielementides kasutatavad kolmekordsed klaaspaketid vähendavad välismüra pääsu siseruumidesse.

Hoone hea sisekliima tagatakse ventilatsiooni- ja küttesüsteemide automaatse juhtimisega. Selleks, et kõikides ruumides ja ruumiosades oleks värske õhk, on hoones kasutusel kokku 12 ventilatsiooni-agregaati. Tagamaks hoone ventilatsioonisüsteemi veelgi täpsemat juhtimist ja töötamist vajadusepõhiselt, on süsteem jaotatud soojuskoormuse põhimõttel nn põhja-lõuna suunal toimivaks ja kontrollitavaks.

Nõupidamise ruumides saab pidada lõputuid arutelusid kuna “õhk ei saa otsa”. Nendes ruumides kontrollivad vastavad andurid CO2 sisaldust ning õhuvahetuse koguseid reguleeritakse automaatselt. Värske õhu juurdevool võib olla tavapärasest mitu korda intensiivsem.

Hoone kandekonstruktsioonid on projekteeritud ja ehitatud nii, et hoone üüripindadel ei ole „tülikaid“ kandeseinu. Selline lahenduse annab hoone kasutajaile vabaduse ruumiplaneeringu osas – kogu korrus selle pikkuses, laiuses ja avaruses on kasutaja päralt.

Hoone esimesel korrusel asub üürnikele tasuta kasutamiseks kavandatud konverentsikeskus (ca 140 m2). Kaldpinnale rajatud konverentsi-ruum mahutab ca 65 inimest. Selle ruumi võrra võib üürnik kokku hoida oma üüripinda ja kannab seega vähem kulusid.

Navigatori mastaapne peasissepääs ja ca 4 m kõrgune esimene korrus annavad kogu hoonele ning fuajeele ja muudele esimese korruse ruumidele vajaliku väärikuse ja avaruse.

Külaliste tõrgeteta suunamiseks ja juhtimiseks võõrustava ettevõtteni, asub esimesel korrusel lähtuvalt üürnike enamuse soovidest kas administraator või elektrooniline majajuht.

Maja on võimalus paigaldada hoone Ahtri tänava poolsele fassaadile oma logo/nimi – mööduva liiklusvoo tõttu on see hea reklaamikanal.

Navigator saab elektritoite läbi hoonesse paigaldatud elektritrafode. Hoone enda elektrigeneraator leevendab võimalike hooneväliste elektrikatkestuste mõjusid.

Navigatori hea asukoha eeliseks on inimestele vajalike põhiteenuste kättesaadavus vaid „kiviviske kaugusel“.

Hoone kõrge väärtuse reaalne tunnistus – LEED sertifikaat. Taotleme hoonele LEED sertifikaadi “Gold” taset – seni ei ole Balti riikides ühtegi vastava tunnistusega hoonet.

Kommunaalkulude vähendamiseks:

  • Kõrgema soojapidavusega fassaadilahendus (3-kordse klaasiga ning argoongaasiga täidetud klaaspaketid, paksus 56mm);
  • Jahutusvõimsuse (elektrikulu) vajaduse vähendamine päikesekiirguse pääsu piiramisega hoonesse, st hoone “sisselõigetes” kasutatakse peegelpinnaga klaaspakette solaarfaktoriga ca 13% ja mujal solaarfaktoriga 25% (st kiirguse pääs hoonesse vastavalt vaid 13% ja 25%);
  • Läbipaistva klaasfassaadi osa ei ulatu põrandast laeni vaid on vähendatud ca 1,8 meetrini;
  • Hoone ventilatsioonisüsteemi kõrge kasuteguriga soojusvahetid külma välisõhu eelsoojendamiseks – väheneb küttekulu;
  • Veekasutus – täpsem doseerimine vastavate segistitega. Haljastuse automaatse kastmissüsteemi vältimine.