Egle Nurms

Haldusjuht


Egle on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli kinnisvara haldamise eriala. Kinnisvara korrashoiu valdkonnas töötamisega alustas Egle juba ülikooli ajal aastal 2009 ISS Eesti AS-s. Sealt edasi alates 2012 ärikinnisvara haldurina ametikohal ning 2015 key account manager’na. Egle omab kolme kinnisvara korrashoiu kutsealal kehtivaid kutsestandardit: Kinnisvarahaldur, tase 5, Kinnisvara hooldusmeister spetsialiseerumisega „Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine“, tase 5 ja „Hoonete ja krundi rajatiste tehnosüsteemide hooldustööde tegemine“, tase 5.
Aastal 2018 liitus ta Capital Mill’i meeskonnaga, kus tema tööülesanneteks on portfellis olevate hoonete igapäevaelu koordineerimine alates erinevate teenuslepingute sõlmimisest kuni remonttööde organiseerimiseni. Arvestades sealjuures omanike eesmärke ning üürnike vajadusi ning leides tasakaalu nende kahe vahel.