Capital Mill logo

TalTechi stipendiumikonkurss: Kaarel Loigu andis Capital Milli stipendiumi üle Daniel Tootsmanile!

TalTechi kevadisel stipendiumikonkursil teenis Capital Milli stipendiumi ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist studeeriv Daniel Tootsman!

Capital Mill andis inseneriteaduskonna ehituse- ja planeerimise valdkonna all stipendiumi välja juba teist aastat järjest.

“Danieli puhul jäi silma, et tema nägemus hoonete ja rajatiste arengusuundadest 15. aasta perspektiivis ühtib paljuski meie nägemusega. Ka õpingute jooksul on ta näidanud pühendumust ja ambitsiooni, mille ta kahtlemata sektorisse tööle tulles endaga kaasa toob,” selgitab Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu, miks just Daniel valituks osutus.
“Samuti avaldas Daniel soovi, et teha võimalusel disaini praktika just meie juures,” näeb Kaarel ette ka lähemat potentsiaalset koostööd Danieliga tulevikus.

Stipendiumile kandideerija pidi esitama oma nägemuse, milline võiks tulevikus olla hoonete ja rajatiste suurimad arengusuunad või muudatused 15. – 20. aasta perspektiivis. 

Kaarel leiab, et edukad ettevõtted peaksid alati kasutama võimalust näidata, et nad hoolivad: “Meie jaoks on see märk ettevõtte küpsusest ning osa vastutustundlikust käitumisest ühiskonnas tervikuna. Samuti võimalus ja tahe panustada noortesse, kes loovad uut homset meile kõigile.” 

Pressiteade: Maakri kvartalile otsitakse terviklikku arhitektuurilist lahendust

Maakri kvartal | Kaupo Kalda

Capital Milli juhtimise all olev ettevõte Kolmas Arendus OÜ, kinnisvaraettevõte Robalm OÜ ning Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurikonkursi Maakri kvartali ideelahenduse leidmiseks. Võistluse tingimuste järgi peaks ligi pool Maakri kvartali pindalast muutuma haljastatud linnapargiks, siinne tänavaruum peaks soosima jalakäijaid ning ühtlasi tuleb restaureerida kunagine E. Lenderi Gümnaasiumi hoone.

Capital Milli partner Tanel Samuel ootab võistluselt arhitektuurselt põnevaid lahendusi, mis mõjuksid ka visuaalselt efektselt ja julgelt. “Maakri kvartal on aastakümneid oodanud enda potentsiaali rakendmist ning rõõm on tõdeda, et oleme jõudnud sinna etappi, kus saame edasi liikuda ning päriselt tööga pihta hakata. Kindlasti saab südalinna senine vaeslaps konkursi tulemusena väärika ja kaasaegse ideelahenduse, mis muudab piirkonda veelgi atraktiivsemaks,” kommenteeris Tanel Samuel. Ta lisas, et praegune ajastus soosib ka seda, et lisaks välisele ilmele saab väga olulisel kohal olema ka hoonete kestlikkus.

Arhitektuurivõistlusel osalejatelt oodatakse mitmetasandilist ja terviklikku ruumilist lahendust, mille tulemusena kujuneks Maakri kvartalist tegus tänapäevane keskuseala. “Seetõttu ei ole võistluse eesmärgiks pelgalt kõrghoonete kavandamine vaid kõrgetasemelise avaliku ruumiga kvartal, mis oleks eeskujuks teistegi Tallinna kesklinna uute arenduste elluviimisel,” rõhutas võistlusülesande koostanud Eesti Arhitektide Lidu liige ja arhitekt Endrik Mänd.

Maakri tänava, Kuke tänava ja Lennuki tänava vaheline Maakri kvartal on tänaseni sisuliselt välja ehitamata ning vajab toimivat terviklahendust. Endrik Mänd rõhutas, et võistluse fookuses on loodava avaliku ruumi kvaliteet. “Tallinna Maakri kvartalisse tuleb luua aktiivse, avatud, atraktiivse ja jalakäijasõbraliku tänavaruumi ning samas kujundada huvitava, ruumilt ja vormilt liigendatud ning lähi- ja kaugvaadetes mõjusa vertikaalse kompositsiooni, mis väärtustab „uue“ ja „vana“ visuaalset dialoogi Tallinna siluetis,” ütles Endrik Mänd.

Lisaks Maakri Maja korterelamule ja Skyon’i bürootornile on kvartalis säilinud veel kunagise E. Lenderi Gümnaasiumi kahekorruseline tänavapoolne hoone, mis on ehitismälestis ning tuleb restaureerida. Ühtlasi tuleb taastada ajutiselt lammutatud E. Lenderi Gümnaasiumi hoovipoolne hoone, mis on samuti ehitismälestisena arvel.

Tingimusel, et vähemalt 50 % Maakri kvartalisse jäävate katastriüksuste pindalast moodustab suures osas linnapark, lubab Tallinna linn kvartalisse täiendavalt kavandada ka hooneid, mille maapealsete suletud brutopindade maht on kuni 83 000 m2.

Arhitektuurikonkursil parimaks tunnustatud ideelahenduse alusel koostatakse kvartali detailplaneeringud. Pärast võistluse tulemuste selgumist alustab võistluse korraldaja võitjaga läbirääkimisi Maakri kvartali detailplaneeringute avaliku ruumi ja arhitektuuriosa koostamise raamlepingu ning linnapargi ehitusprojekti arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa koostamise lepingu sõlmimiseks.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 28.08.2024 kell 15:00. Arhitektuurivõistluse preemiafondi suurus on 64 000 eurot. Preemiafond jaguneb auhinnaliste kohtade vahel järgmiselt: I koht 20 000 eurot, II koht 16 000 eurot, III koht 12 000 eurot ning ette nähtud on kaks ergutuspreemiat suuruses 8 000 eurot.

Võistluse žüriisse kuuluvad: žürii esimees, Kolmas Arendus OÜ esindaja Tanel Samuel, Kolmas Arendus OÜ esindaja Silver Neemelo, Robalm OÜ esindaja Even Tudeberg, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Oliver Alver, Eesti Arhitektide Liidu liikmed Marika Lõoke ja Tõnis Arjus ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu liige Karin Bachmann. Lisaks kaasab žürii töösse muinsuskaitse eksperdi.

Võistlustingimused on kooskõlastanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistuse ruumiloome osakond ja Eesti Arhitektide Liit.