Capital Mill logo

Capital Mill on “Spordisõber 2023” laureaat

Kultuuriministeerium ja EOK kuulutasid pidulikul tänuüritusel välja „Spordisõber 2023“ aunimetuse pälvinud ettevõtted ja eraisikud. Laureaatideks sel aastal olid Alexela, Capital Mill, CF&S ESTONIA, Jetoil, E-Piim, Rimi Eesti, Lõunakeskus, Anders Anderson, Jüri Käo, Mart Lajal.

„Spordisõber“ on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt 2019. aastal ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.

Aitäh, Eesti Maadlusliit, meid esitamast!

Podcast “Kinnisvarajutud” käis Capital Millil külas

Mõned kuud tagasi vestles meie tegevjuht, Kaarel Loigu, podcasti “Kinnisvarajutud” saatejuhtidega ärikinnisvarast, majandusest ja pangandusest ning kutsus nad külla Skyonit uudistama.
Nüüd võtsid mehed kutse vastu ja tegid koos meie investeeringute juhi Kristjan Kivipaluga Skyonile tiiru peale. Uues podcasti osas kuuled, mis kohad kõik läbi käidi ja mis muudab ühe tänapäevase büroohoone huvitavaks.
Lisaks muljetatakse Skyoni trepijooksu väljakutse üle ja arutatakse, kas Bruce Willis ikkagi mahuks Skyoni ventilatsioonišahtides ringi roomama.
Saadet saad kuulata siin

Rohesertifikaadiga tunnustatud hooned on tulnud, et jääda: kolm selle teekonna läbi käinud ettevõtet jagavad kogemusi

Refereeritud artikkel ehitusuudised.ee lehelt. Viide asub siin.

Aina rohkem leidub Eesti büroohooneid ja ehitisi, millel on energiatõhusese sertifikaat. Miks selle populaarsus viimastel aastatel kasvanud on ja kuidas taotlemise protsess täpselt välja näeb? Sellest oskavad rääkida kolme erineva ettevõtte esindajad, kes on koostöös Forusega LEED-sertifikaadi (Leadership in Energy and Environmental Design) taotlemise teekonna läbi teinud.

Mainor Ülemiste kliendikogemuse juht Julius Stokasel on kogemus Ülemiste linnakus asuvate Öpiku majade ja Alma Tominga büroohoone sertifitseerimisega. Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo on kokku puutunud mitmetele majadele LEED-sertifikaatide taotlemisega alates 10-aasta tagusest ajast ja koostöös Forusega sai see omistatud ka Tallinna kesklinnas kõrguvale Skyon büroohoonele. Meelis Šokman on tegev Green Formula Capitalis, mille eesmärk on kasvatada varaportfellide väärtust läbi roheliste ja jätkusuutlike tegevuste, ning on kokku puutunud kinnisvarale jätkusuutlikkuse programmide koostamisega, mille üks osa on ka LEED-sertifikaadi taotlemine.

Mõte energiatõhususe serifikaatidest on Eestis kanda kinnitanud juba mõnda aega, kuid energiahindade kallinemine on andnud rohelisele mõtteviisile ka praktilise varjundi.

Kõik kolm valdkonna spetsialisti väidavad, et energiatõhususe sertifikaat on muutunud uute ehitiste puhul justkui hügieeni tasemeks. Nii Ülemiste linnaku kui Capital Milli esindajate sõnul on nad seda enda arenduste puhul rakendanud juba aastaid. Kuigi Green Formula Capitalil on aastapikkune tegutsemise ajalugu, siis väidab ka Meelis Šokman, et kogu maailm on juba mõnda aega vaadanud rohelises suunas ning oma varasema kogemuse põhjal on ta seda eriti tugevalt täheldanud just Skandinaavia turgudel, kuid ütleb siiski, et ka Eestis on energiahindade kallinemine rohelisele mõtteviisile praktilise varjundi andnud.

„Näeme, et tänapäevased hooned peavad olema energiasäästlikud ning ressursse mitte raiskavad,’’ ütles Stokas. Seda ütles ka Neemelo, kelle sõnul oli Skyoni puhul juba projekteerimise algfaasis eesmärgiks seatud LEED-märgis. „Väljaspool Eestit on see sertifikaat väga tuntud ja hinnatud ning see annab sõltumatu kolmanda osapoole tõenduse, et seda hoonet on ehitatud ja planeeritud tunnustatud reeglite kohaselt. Nüüdseks on see meie jaoks tavaline ehituse ja planeerimise osa. Meie arvates tõstab see hoone väärtust kõigi silmis,’’ rääkis Neemelo.

Sertifikaat on hoone kvaliteedimärk, mis tagab üürnikele ja investoritele kindlustunde ning võib tulevikus kaasa tuua ka paremaid tingimusi rahastuseks.

Kõik kinnitasid, et peamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi eeliseks on hoone kasutajale pakutav kindlustunne, et tegu on kvaliteetse majaga, mis vastab kindlatele standarditele. Stokas tõi Ülemiste büroohoonete puhul välja, et Eestis on LEED-sertifikaat andnud neile võimaluse olla valdkonnas ühed teerajajates: „Kui mõni rahvusvaheline ettevõte otsib endale uut töökodu, siis LEEDi puhul on see sertifikaat kõigile teada ning võrreldav kasvõi näiteks teiste riikide hoonetega.’’

Šokman selgitas, et rahvusvaheliste üürnike jaoks on selliste sertifikaatide olemasolu väga oluline, sest vastavad nõuded on tihtipeale ettevõtte siseselt kokku lepitud. „LEEDiga hoonet on rahvusvahelisele üürnikule lihtsam pakkuda, sest see märgis on üheselt mõistetav ja laialdaselt tunnustatud. Samas Eesti A-klassi energiamärgis ei pruugi tagada rahvusvahelise üürniku poolt korraldatud hankes järgmisele tasemele jõudmist,’’ selgitas ta.

Neemelo sõnul oli Skyoni projekti puhul märgise saavutamine kohe algusest peale eesmärgiks ja samuti oli selgelt näha, et nõudlus energiatõhusate hoonete järele on kasvanud ja seda mitte ainult rahvusvaheliste ettevõtete seas. „Keskkonna teema on aina aktuaalsem ja käib käsikäes rohepöördega, mis on järgmise kümne aasta suurim teema kinnisvaras. Kui pidasime klientidega läbirääkimisi üürilepingute osas, siis paljude klientide jaoks oli LEED-märgis juba konkreetne nõudmine. Üürnikud küsivad, kas hoonel on LEED-märgis ja seejärel saab alles juttu jätkata. Järgmise viie aasta jooksul muutub see uute arenduste puhul tavaliseks.’’ tõi Neemelo näite.

Potentsiaalse positiivse suunana märkisid Neemelo ja Šokman ka rohelaenude väljavaadet, sest neist räägitakse aina rohkem ja rohemärgised muutuvad nende saabudes kindlasti populaarsemaks. Šokman tõi näite, et kuigi paljud pangad räägivad rohelaenudest, siis pole tema veel Eestis näinud, et rohehoonete puhul pakutakse paremaid tingimusi. „Kui see hetk kunagi päriselt saabub, siis on kindlasti paremate laenutingimuste eelduseks vastavad sertifikaadid. See omakorda motiveeriks omanikke antud valdkonnas rohkem pingutama, sest suuremad kinnisvaraomanikud näevad rohevaldkonnas suurt potentsiaali näitamaks, et väärtustatakse keskkonda ning inimeste heaolu,’’ ütles Šokman. Ta lisas, et on oodata olukorda, kus tänu rohelaenudele hakkavad sertifitseeritud keskkonnasõbralikud hooned saama paremaid laenutingimusi ning neile nõuetele mitte vastavate pindade puhul muutuvad tingimused aina karmimaks. „Eestlane on pragmaatiline ja küsib, mis ma sellest LEED paberist saan ja mitu eurot ma selle pealt tagasi teenin. Pragmaatiliselt on see võib-olla õige, aga tasub mõelda laiemalt. See tuleb erinevatest kohtadest tagasi, aga raske on ühte hinnalipikut külge panna,’’ kirjeldas Šokman. Seda mainis ka Neemelo, et kuna rohelised teemad on aktuaalsed ning energiahinnad kõrged, siis sertifikaat annab tulevasele investoritele kindluse, et kinnisvara on arendatud reeglite ja kokkulepete kohaselt ning selle raames tehtud kulutused teenitakse tulevikus kordades tagasi.

Sertifikaadi taotlemine pole keeruline, kui seatud on selged sihid. Mõningaid erisusi toob kaasa see, kas sertifitseeritakse uut hoonet või olemasolevat ehitist.

Kõik olid ühisel meelel, et LEED-sertifikaadi taotlemise protsess nõuab küll kõigilt osapooltelt ühist pingutust, kuid kui see hoone planeerimise algfaasis kohe eesmärgiks võtta, siis on kogu protsess võrdlemisi lihtne.

Stokase sõnul on oluline, et majas oleks koheselt projekteeritud vastavad lahendused, sest hiljem on teatud muudatuste tegemine kulukas. „Nii tellija kui ka ehitaja peab olema protsessist teadlik ning ehituse käigus tehtavate muudatuste või otsuste puhul arvestama lihtsalt ka võimalikku mõju sertifikaadile,’’ ütles ta.

Ka Neemelo sõnul on oluline, et LEED-sertifikaadi eesmärgi saavutamissesse on lisaks arendajale kaasatud kogu projektimeeskond, sest taseme saavutamiseks tuleb teha ühiselt kõiki osapooli puudutavaid otsuseid või investeeringud. Oma kogemusele toetudes lisas ta, et juba esimestes etappides kõrgete eesmärkide seadmine tagab ka kõrge punktisumma LEED-sertifikaadi saavutamisel. „Näiteks Skyoniga oli meil eesmärgiks, et kõrghoonel oleks akna ehk visiooni osa võimalikult palju, aga energiamärgisest tulenevalt sai suletud ja avatud visiooni modelleeritud erinevate osakaaludega, kuni jõudsime tasakaalupunktini, kus saime head punktid sertifikaadi tarbeks aga visiooni osa säilis maksimaalses mahus. Kui sellised teadmised on olemas, siis saab sellega kohe arvestada ja ei pea tagant järgi ümber tegema. Kuna see on meie jaoks korduv tegevus, siis oskasime selliseid olukordi juba ette näha,’’ selgitas ta.

Šokman tõi välja, et uue hoone ja olemasoleva ehitise sertifitseerimisel esinevad teatavad erinevused. „Tänased energiaklassi nõuded lihtsustavad sertifitseerimist päris palju. Parameetrite mõttes vastab iga uus hoone juba päris suurele hulgale nõuetest, kuid sertifikaadi saamiseks võimalikul kõrgel tasemel tuleb täita dokumentatsiooni nõuded, kaaluda erinevaid lahendusi materjalide osas ja muud sellist. Olemasoleva hoone puhul on dokumentatsiooni mõttes lihtsam, sest see on juba olemas. Saad punktide hinnangu kätte, kuid siis tuleb mõtlema hakata, milliseid investeeringuid tasub teha, et olukorda parandada. Uute hoonete puhul pole küsimus sertifikaadi võimalikkuses, vaid see, mis tase saavutatakse – kas Gold või Platinum. Vana hoonega Platinumi tasemele jõuda keeruline,’’ rääkis Šokman.

Õnneks pole sertifikaadi taotlemine ainult arendaja või projektimeeskonna õlgadel ja valdkonna spetsialistide kaasamine lihtsustab protsesse olulisel määral. „Forus teeb ise ka päris palju nõuandjana, aga kinnisvara omaniku eest kõike ära teha ei saa. Nõuab süvenemist ja omanik peab kaasas käima, kui Forus järeldusi ja pakkumisi teeb,’’ ütles Šokman.

Vaatamata kasvavale nõudlusele, on rohehoonete populariseerimine hetkel nende valdkonna liidrite kanda, kes selle oma ettevõttes fookusesse võtnud on, kuid tegelikult peame ühiselt pingutama, et oma ressursse asjatult mitte raisata.

Šokman tõi välja, et Eesti turul on antud valdkonnas veel pikk tee minna ning hetkel on see vastutus pigem kinnisvaraturu liidrite kanda. Neemelo sõnul on Capital Mill juba aastaid pidanud oluliseks, et nende hooned vastaksid kõrgeimatele standarditele ning seda ka keskkonnasäästlikkuse osas. „Oleme otsustanud, et see on meie jaoks oluline osa kinnisvara arendusest, kuid eks igaüks peab leidma endas ise selle teadmise, mida väärtustab ja oluliseks peab,’’ sõnas ta. Ülemiste ärilinnaku kogemuse põhjal ütles Stokas, et kuna järgnevatele põlvedele paremate tingimuste tagamine peab oleme meie ühine pingutus, siis tasub kindlasti anda maksimum, et hooned, mille eluiga on 50+ aastat, ei raiska sel perioodil asjatult ressursse ning LEED-sertifikaat aitab just seda saavutada.

 

Pressiteade: Skyoni trepijooksuga koguti 2730 eurot, mille eest viiakse täide laste unistusi

Neljapäeval leidis Skyoni 26-korruselises ärihoones aset trepijooks, mille raames koguti annetusi Minu Unistuste Päeva fondi.

Nüüdseks teist aastat aset leidnud üritus tõi õilsa eesmärgi nimel kokku hulgaliselt inimesi, kel avanes võimalus end proovile panna ja teha jõulueelne heategu. Trepijooksu sai läbida nii kõndides kui ka joostes, kuid vaid kõige kiirem pälvis rändkarika.

Küll aga polnud oluline mitte võit, vaid osavõtt, sest Capital Mill annetas Skyoni maja 26 korruse läbimisel iga osaleja eest 26 eurot heategevusfondile, mis viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Kokku võttis üritusest osa üle 100 inimese ja koguti 2730 eurot.

Sihtasutuse Minu Unistuste Päeva tegevjuhi Kristiina Gabor-Mägi sõnul on Skyoni trepijooks tore traditsioon, mis aitab ühelt poolt pöörata tähelepanu kontoritöötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele, teisalt suurendab meeskonnavaimu ning kui sinna juurde on lisatud veel heategevuslik nüanss, siis on topelt rõõm ja hea enesetunne osalejatel garanteeritud.

Capital Mill toetusega on plaanis korraldada üks tore talvine perepäeva raskelt või krooniliselt haigetele lastele ning täita kahe-kolme unistaja suurimad südamesoovid. “Me näeme igapäevaselt oma töös, kui oluline on emotsionaalne tugi lastele, kes võitlevad oma elu ja tervise eest. Meie sihtrühma laste jaoks on unistuste täitumine mõnikord isegi elumuutev kogemus, mis annab jõudu juurde ja avab uusi võimalusi maailma avastamiseks. Üks on kindel – unistada tasub, sest unistustel on kombeks täituda. Eriti veel siis, kui need kõva häälega välja öelda,” rääkis Gabor-Mägi.

Trepijooksu võitjaks tuli teist aastat järjest tarkvarainsener Alari Verev Coop Pangast, kust oli taaskord kõige rohkem osalejaid. „Minu jaoks on liikumine ja sport väga tähtis osa elust ning heategevuslikel liikumisüritustel panen end proovile suurima hea meelega. Kuigi käesoleva ürituse eesmärk oli toetada Minu Unistuste Päeva fondi, tuletas see kõigile meelde ka heategevuse laiemat tähtsust – endale südamelähedase organisatsiooni tegevusi tuleks toetada aastaringselt,“ soovitas Verev, kes on ka ise pikaaegne püsiannetaja.

26 korruse peale tuli tippu jõudmiseks läbida 545 trepiastet. “See on pealtnäha kerge katsumus, kuid tegelikult on korruseid ainuüksi jalutades võrdlemisi raske läbida,” nentis Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu. “On tore näha, et meie maja töötajad juba teist aastat ettevõtmisest nii aktiivselt osa võtavad. Tekkis mõnus võistlusmoment, kuid mis peamine, kõik said teha heateo, seda nii lastele kui ka oma füüsilisele tervisele. Trepijooksu traditsioon juurutab end kenasti ja loodetavasti kohtume treppidel kolleegidega ka järgmine aasta.”

GALERII (Kalev Lilleorg): https://bit.ly/3FCEEUC  

Pressiteade: Capital Mill pälvis ehitussektori aastakonverentsil auhinna Tark Tellija 2022

Baltimaade juhtiv kinnisvaraarendaja Capital Mill pälvis ehitussektori kõige olulisemal aastakonverentsil Ehitus 2023+ ainulaadse Skyoni äri- ja büroohoone rajamise eest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja antud auhinna Tark Tellija 2022.

„Skyon hoone on suurepärane näide, kuidas põhjalikult läbimõeldud lähteülesandest ning meeskonna vahelisest usaldusest ja heast koostööst sünnib kvaliteetne ja silmapaistev ehitis. On rõõm näha et Eestis jätkub visiooniga arhitekte, nutikaid insenere, kogemustega ehitajaid ja tarku tellijaid. Peame töötama selle nimel, et väärtuspõhistest hangetest saaks tavapraktika ja seda nii era- kui ka avalikus sektoris,“ sõnas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

„Capital Milli kui arendaja jaoks oli Skyoni rajamine Tallinna südalinna vastutusrikas ülesanne, kuna soovisime luua tõesti erilise maja – ainulaadse suunanäitaja ja maamärgi oma terviklikkuses ning keskkonnasõbralikkuses. See õnnestus ning ilmselt jäi Skyon seetõttu ehitusvaldkonnas ka teistele silma. Tänan kõiki, kes on Skyoni saamisesse panustanud ning targa tellija auhinna eest,“ ütles Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo.

Targa Tellija konkursi eesmärgiks on anda ühiskonnale teada targa tellija olulisusest ehitussektori arengule ja ehituskultuuri tõusule Eestis ja väärtustada tellijaid, kes annavad selleks oma panuse.

LEED Platinum-standardi nõuete järgi rajatud 26-korruselises Skyoni hoones kasutatakse mitmeid nutikad tehnoloogilisi lahendusi, mis muudavad selle jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks. Ligi 900 värvilist eri kuju ja suurusega klaaspaneeli annavad nii interjööris kui eksterjööris iseäraliku väljanägemise, kuid arvestavad samas valguse jaotumisega kogu päeva vältel. Nii kaitsev fassaad liigse päikesekiirguse eest, võimaldades samas nautida vaadet linnale.

Küttele ja ventilatsioonile kuluvat energiat ja raha aitab säästa R8 Technologies poolt loodud digitaalne operaator, mis soojadel suvekuudel kasutab eeljahutuseks jahedat öö-õhku ja ajal, mil töötajad kodus,  vähendab ventilatsioonile, jahutusele ja küttele kuluvat energiahulka. Kõik tehnosüsteemid on kaugjuhitavad.

Skyoni arhitektuurse lahenduse lõid KOKO arhitektid ja hoone ehitas Tallinna Ehitustrust.

Capital Mill on 2008. aastal rajatud ettevõte, mis on keskendunud investeeringule Balti riikides asuvatesse ärihoonetesse ning tänane portfellimaht ulatub 500 miljoni euroni. Ettevõtte asutajateks ning partneriteks on pikaajalise kinnisvara- ja panganduskogemusega meeskond. Capital Milli juhtimise all on arvukalt kõrgelt hinnatuid ärihooneid Eestis, Lätis ja Leedus.

Skyoni pildid, fotograaf Kaupo Kalda: https://bit.ly/3GXOgKE

 

Lisainfo:

Silver Neemelo

Capital Mill ehitusdirektor

Silver.neemelo@capmill.eu

+372 5343 5040

 

Pressiteade: Capital Mill laiendas oma kinnisvaraportfellis tehisintellektipõhist energiajuhtimist

Baltimaade juhtiva kinnisvaraarendaja Capital Milli ja tehnoloogiettevõtte R8 Technologies koostöö laiendamine võimaldab tehisintellektipõhise energiajuhtimise abil uuel rohetasemel hallata erinevaid objekte nii Eestis, Lätis kui ka Leedus, tuues endaga kaasa märkimisväärse energiasäästu.

„R8 digitaalse operaatori pakutavaid nutikad ja keskkonnasäästlikke lahendusi oleme koos oma rentnikega Skyoni ärihoones nautinud enam kui aasta jagu. Uue koostöölepingu kohaselt laiendame R8 tehisintellekti kasutust oma kinnisvaraportfellis veelgi ning viime uuele rohetasemele Eestis kolm, Leedus kaks ja Lätis ühe objekti,“ ütles Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu.

Kaarel Loigu sõnul kasutab Capital Mill praegu R8 digitaalset operaatorit  neljal objektil kokku ca 38 000 ruutmeetri üüritava pinna haldamiseks.

„Igas ärihoones sisuliselt koheselt rakendatav R8 energiajuhtimise tehnoloogia parandab hoonete sisekliimat ja aitab seejuures kokku hoida energiakuludelt,“ lausus R8 Technologies tegevjuht Siim Täkker. „Tippteadlaste pideva arendustegevuse tulemusel ajas kasvava kogemuspagasiga digitaalne operaator mitte ainult ei kogu erinevaid andmeid, vaid kasutab neid ära hoone targaks energiajuhtimiseks ööpäevaringselt, pakkudes seejuures tööriista üha karmistuvate rohenõuete täitmiseks.“

Siim Täkker lisas, et Capital Milli hooned on hea tehnilise tasemega, kuhu on tehisintellekti baasil töötavat R8 digitaalset operaatorit olnud lihtne liidestada. Selliselt pakub energiajuhtimise tööriist nii hoone haldajale kui ka rentnikele kõige suuremat efekti.

Capital Mill on 2008. aastal rajatud ettevõte, mis on keskendunud investeeringule Balti riikides asuvatesse ärihoonetesse ning tänane portfellimaht ulatub 500 miljoni euroni. Ettevõtte asutajateks ning partneriteks on pikaajalise kinnisvara- ja panganduskogemusega meeskond. Capital Milli juhtimise all on arvukalt kõrgelt hinnatuid ärihooneid Eestis, Lätis ja Leedus.

R8 Technologies on tehnoloogiaettevõte, mis tegutseb energia ja kinnisvara sektorites. R8 Technologies on loonud hoonete intelligentse energiajuhtimise tarkvara, mille kasutusele võtmine on lihtne, kiire ja ei vaja täiendavaid investeeringuid. R8 Digitaalne Operaator on tehisintellekt, mis juhib kaasaegsete ärihoonete tehnosüsteeme, pidades silmas kolme põhiparameetrit – parem sisekliima, kõrgem energiaefektiivsus ning tehnosüsteemide pikaajalisus. R8 Digitaalse Operaatori keskmine saavutatud energiasääst on enam kui 20%.

Lisainfo:
Kaarel Loigu
Capital Mill tegevjuht  kaarel.loigu@capmill.eu  +372 503 2845

Podcast: Capital Milli tegevjuht Kaarel Loiguga majandusest, pankadest, euriborist ja ärikinnisvarast

Kaarel käis taaskord oma kogemust jagamas ja tulevikust rääkimas. Seekord olid ta vestluspartneriteks podcasti “Kinnisvarajutud” saatejuhid Siim Semiskar ja Algis Liblik. Saates andis Kaarel oma senise kogemuse pealt hinnangu praegusele olukorrale ning tegi ka mõned julged ennustused majanduse, kinnisvara ning panganduse kohta. Lisaks räägiti pikalt eelmisest suurest kriisist, mille läbis Kaarel panganduses töötades. Arutleti, kas täna on näha sarnaseid ohumärke või peaks muretsema hoopis teiste kitsaskohtadepärast. Või kas üldse peaks muretsema?

Saate teises osas mindi süvitsi Capital Milli teemal – millega Baltikumi kinnisvaraturul silma oleme jäänud ning mida on veel oodata.

Aitäh saatejuhtidele ja Kaarlile põneva vestluse eest!

Kuula järgi siin

 

Podcast: kuidas teha pilvelõhkujat

Refereeritud tekst Delfi Ärilehest. Podcast on järelkuulatav siin

Kuidas teha erakordseid ehitisi? Milline roll on hoone arhitektil, ehitusinseneridel ja tellijal? Eesti mõistes „pilvelõhkuja“ Skyon on hea näide suurepärasest koostööst ja tulemusest.
Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liitu www.ekel.ee kuulub 65 arhitekti- ja inseneribürood, kus töötab ligi 800 projekteerijat. Igal aastal valmib Eesti arhitektide ja inseneride loomingu tulemusena hulgaliselt omanäolisi ehitisi – parimad nendest jõuavad ka EKELi korraldatavale konkursile „Aasta ehitusprojekt“, kus tõstetakse esile parimaid projekteerimismeeskondi, tunnustatakse arhitekte ja ehitusinsenere.

Ühest sellisest ehitisest ja selle loomeprotsessist tulebki juttu. Eesti mõistes „pilvelõhkuja“ Skyon on elava fassaadiga kõrghoone, mis annab Maakri kõrghoonete kvartalile uue suurlinliku noodi. Projekteerimisprotsessi silmas pidades on tegemist näitega projektimeeskonna väga heast koostööst, mille tulemusena valmis suurepärane hoone. Kuidas teha erakordseid ehitisi? Milline roll on hoone arhitektil, ehitusinseneridel ja tellijal? Sellest nüüd räägimegi.

Saates räägivad:
– arhitekt Raivo Kotov, KOKO arhitekid OÜ;
– konstruktsioonide projekteerija Marti Sein, Neoprojekt OÜ;
– hoone tellija Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo;
– tellija Capital Milli projekteerimistööde juht Reet Kalmet.
– Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu tegevjuht Kalle Karron.

Capital Mill Äripäeva raadiosaates “Kinnisvaratund”

Kaarel Loigu ja Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam, MRICS, käisid hiljuti Äripäeva saates “Kinnisvaratund” rääkimas välismaiste investorite huvist Baltikumi ärikinnisvara vastu. Saates räägitakse, millises mahus on välisinvestorite huvi peale sõja alguse pausi taastunud, kui suurte ootustega välisinvestorite juurde minnakse ja millistes summades kokkulepetega tavaliselt tagasi tullakse. Arutatakse, miks on välisinvestori jaoks atraktiivsed pikaaegsete üürilepingutega südalinna bürood ning mille vastu veel huvi tuntakse. Lisaks räägitakse saates, mida ootavad arendajad ja haldajad 2023. aastast ning millised on ettevõtete järgmise aasta eelarved.

Kuula kogu saadet siin

Arvamuslugu. Kaarel Loigu: Koroonapandeemiaga kasvas lähikonna kaupluste olulisus

Koroonapandeemiaga kasvas lähikonna kaupluste olulisus

Kodukohas asuva poe eeliseks on lähedus ja kiirete ostude võimalus, mis aitab aega kokku hoida, kirjutab ärikinnisvaraarendaja Capital Mill OÜ tegevjuht Kaarel Loigu.

Eestisse kerkisid pea kõik praegused suuremad kaubanduskeskused kümme ja enam aastat tagasi. Suured kaubanduskeskused olidki kaubanduse sünonüümiks. See trend on nüüd peatunud. Kaasaegset kaubanduspinda lisandub loomulikult juurde, kuid pigem väikeste arenduste korras elupiirkondades tegutsevate väiksemate kaupluste ja mikrokeskuste nišši ning maakonnakeskustesse.

Me võime seda nimetada strukturaalseks muudatuseks kaubanduspindade arenduses, kui soovite, sest muutunud on palju – suurimaks mõjutajaks seejuures on olnud koroonapandeemia. Jah, ka enne seda oli aeg-ajalt jutuks mõne kehvema asukohaga suure ostukeskuse eksistents, kus otsiti võimalusi luua klientide meelitamiseks täiendavaid meelelahutusteenuseid või kaaluti avalike teenuste toomist jõude seisvale kaubanduspinnale. Kuid viimase löögi andis ikkagi koroona.

Pimedad aknad

See on mõneti võrreldav näiteks teiste koroonapandeemiaga kaasnenud põhimõtteliste muudatusega, mis on jäänudki püsima. Mõelgem siin kasvõi plahvatuslikult kasvanud kaugtöö osakaalule. Paljudele toona kodukontorisse sunnitutest on selline tööelu meeldima hakanud ja tööandjad peavad sellega edaspidi arvestama. See on uus normaalsus, mis tundub iseendastmõistetavana. Sarnaselt kaugtööga on viimase paari aastaga oluliselt kasvanud e-kaubandus ning tegelikult digitaliseerimise tase üldse.

Paljudele kodukontorisse sunnitutest on selline kaugtööelu meeldima hakanud ja tööandjad peavad sellega edaspidi arvestama.

Mitmes Euroopa riigis (nt Saksamaa, Austria, Taani, Holland) jälgiti vastavate loendurite abil jalakäijate hulka eri linnade kesklinna piirkonnas koroona ajal. Arusaadavalt ja ilmselgelt mõjutasid seda erinevad toonased piirangud ning oluliselt vähenenud liikujate arv jättis jälje ka kesklinnas tegutsevatele jaekaubandus- või teenindusettevõtetele. Sellest taastumine pole olnud kiire, kesklinna piirkonna üldine atraktiivsus ja elu keskmeks olek sai tuntava löögi.

Sama pilt avanes Eestiski. Tallinna süda ehk kesklinn oli inimestest tühi ja vaateaknad pimedad. Suurtes kaubanduskeskustes oli vaid toidupood avatud, ülejäänud kümned ja kümned rentnikud ehk siis rõiva-, jalatsi-, sporditarvete, ilutoodete, mööbli jne müüjad ei saanud pikka aega tegutseda. Ehk suured keskused minetasid oma senise tähenduse – polnud külastajaid, polnud meelelahutust, polnud kaubandust.

Samas olid kogu pandeemia ajal avatud väikesed piirkondlikud keskused, kus tavaliselt on koha leidnud toidupood, apteek, lillepood ja veel mõni väike teenusepakkuja. Koroona muutis need hoobilt kohaliku elu ja kogukonna mikrokeskusteks. Tegemist oli kohtadega, kus saab keerulisel ajal oma vajadused rahuldatud – toit ja ravimid on olulised, uued kingad ja teksad võivad seevastu oodata paremaid aegu. Lisaks muidugi ka selle piirangu mõju, mis peatas meelelahutuse ja muude ürituste korraldamise.

Uus normaalsus

Sääraste piirkondlike minikeskuste teke ja nende elujõud on teisalt ka paratamatu suundumus. Kui ajutiselt puudub ligipääs kestvuskaubale või mitteelulistele teenustele või need puuduvad sootuks, siis saavad inimesed veel hakkama. Toiduta siiski mitte, ja nii ongi toidupood keerulisemal ajal see tõmbekeskus. Lisaks on kodukohas asuva poe eeliseks seesama lähedus ja kiirete ostude võimalus, mis aitab aega kokku hoida.

Eestis on 14 linna, kus rahvaarv ületab 10 000 inimese piiri – sinna ja maakonnakeskustesse luuaksegi uued kaubanduspinnad.

Siin saab vabalt tõmmata paralleeli sellega, kui üks maapiirkondades tegutsev jaekaubanduskett kunagi teatas, et tegelikult tegelevad nemad päriselt regionaalpoliitikaga, sest kõik teised, kaasa arvatud riik, on oma teenused maalt minema kolinud. Kauplus kohaliku kogukonna keskusena ja kogunemiskohana aga tegutses jätkuvalt.

Samuti on üle Eesti laienemas mitu suuremat jaeketti, mis otsivad sobivaid asukohti toidu- ja esmatarbekauplustele just väljaspool suuremaid linnu. Eestis on 14 linna, kus rahvaarv ületab 10 000 inimese piiri – sinna ja maakonnakeskustesse luuaksegi uued kaubanduspinnad.

Vaevalt põhjustab uus, sügistalvine koroonalaine selliseid sulgemisi, nagu kogesime eelnevatel aastatel. Oleme õppinud sellistes tingimustes elama ja oludega arvestama. Küll aga arvan, et oma kodulähedase toidupoe «avastanud» klient jätkab seal käimist ka edaspidi. Tema jaoks ongi see kaubandus.