Capital Mill logo

Laaneservast sai Eesti esimene roheasfaldiga elurajoon

Capital Milli Laaneserva arendusest Viimsis sai Eesti esimene roheasfaldiga elurajoon!

Roheasfaldi lahenduse juures tegime koostööd kodumaise puidukeemia arendajaga Fibenol. 

“Capital Mill on alati otsimas kestlikke lahendusi, sest me mõistame, et meie tegevusel on sügav mõju nii tänapäeva ühiskonnale kui ka tulevastele põlvedele. Koostöö Fibenoliga roheasfaldi paigaldamisel on osa meie pikemaajalisest strateegiast, mille eesmärgiks on kasutada oma arenduste juures võimalikult palju kestlikke lahendusi. Väiksed sammud kokku loovad suure muutuse, millega peame tegelema täna, mitte homme. Arendajana on meie kohustus luua keskkond, mis toetab terviklikku ja jätkusuutlikku eluviisi,” kommenteerib Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu.

Vaata videost, mida roheasfalt endast täpsemalt kujutab ja miks on roheasfaldi paigaldamine oluline samm elamuarenduses:

Roheasfaldis on fossiilset päritolu liimaine bituumen asendatud ligniiniga – see teeb asfaldi võrreldes tavapärase asfaldiga oluliselt keskkonnasõbralikumaks. Juba asfaldi paigaldamisel võib koheselt tunda tavapärase lõhna asemel hoopis mahedat, looduslikku lõhna.
Ligniin on puidus sisalduv liimaine, mis kaitseb puud väliskeskkonna mõjude eest. Lehtpuudes on ligniini sisaldus vahemikus 20-30%. Eraldades puidust ligniini, saab seda kasutada tooraineks keemia- ja materjalitööstuses. 

Videos räägivad roheasfaldi lahendusest ja tulevikuplaanidest lähemalt Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo, Fibenoli välisvahendite koordinaator Reet Nõmmoja ja Capital Milli ehitusjuht Taavi Kiisk.

Laaneserva on suvel 2024 valminud elamuarenduse projekt Viimsi vabaõhumuuseumi lähedal.
Vaata lähemalt, milliseid kestlikke lahendusi on Laaneservas veel kasutatud.

TalTechi stipendiumikonkurss: Kaarel Loigu andis Capital Milli stipendiumi üle Daniel Tootsmanile!

TalTechi kevadisel stipendiumikonkursil teenis Capital Milli stipendiumi ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist studeeriv Daniel Tootsman!

Capital Mill andis inseneriteaduskonna ehituse- ja planeerimise valdkonna all stipendiumi välja juba teist aastat järjest.

“Danieli puhul jäi silma, et tema nägemus hoonete ja rajatiste arengusuundadest 15. aasta perspektiivis ühtib paljuski meie nägemusega. Ka õpingute jooksul on ta näidanud pühendumust ja ambitsiooni, mille ta kahtlemata sektorisse tööle tulles endaga kaasa toob,” selgitab Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu, miks just Daniel valituks osutus.
“Samuti avaldas Daniel soovi, et teha võimalusel disaini praktika just meie juures,” näeb Kaarel ette ka lähemat potentsiaalset koostööd Danieliga tulevikus.

Stipendiumile kandideerija pidi esitama oma nägemuse, milline võiks tulevikus olla hoonete ja rajatiste suurimad arengusuunad või muudatused 15. – 20. aasta perspektiivis. 

Kaarel leiab, et edukad ettevõtted peaksid alati kasutama võimalust näidata, et nad hoolivad: “Meie jaoks on see märk ettevõtte küpsusest ning osa vastutustundlikust käitumisest ühiskonnas tervikuna. Samuti võimalus ja tahe panustada noortesse, kes loovad uut homset meile kõigile.” 

Pressiteade: Maakri kvartalile otsitakse terviklikku arhitektuurilist lahendust

Maakri kvartal | Kaupo Kalda

Capital Milli juhtimise all olev ettevõte Kolmas Arendus OÜ, kinnisvaraettevõte Robalm OÜ ning Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja arhitektuurikonkursi Maakri kvartali ideelahenduse leidmiseks. Võistluse tingimuste järgi peaks ligi pool Maakri kvartali pindalast muutuma haljastatud linnapargiks, siinne tänavaruum peaks soosima jalakäijaid ning ühtlasi tuleb restaureerida kunagine E. Lenderi Gümnaasiumi hoone.

Capital Milli partner Tanel Samuel ootab võistluselt arhitektuurselt põnevaid lahendusi, mis mõjuksid ka visuaalselt efektselt ja julgelt. “Maakri kvartal on aastakümneid oodanud enda potentsiaali rakendmist ning rõõm on tõdeda, et oleme jõudnud sinna etappi, kus saame edasi liikuda ning päriselt tööga pihta hakata. Kindlasti saab südalinna senine vaeslaps konkursi tulemusena väärika ja kaasaegse ideelahenduse, mis muudab piirkonda veelgi atraktiivsemaks,” kommenteeris Tanel Samuel. Ta lisas, et praegune ajastus soosib ka seda, et lisaks välisele ilmele saab väga olulisel kohal olema ka hoonete kestlikkus.

Arhitektuurivõistlusel osalejatelt oodatakse mitmetasandilist ja terviklikku ruumilist lahendust, mille tulemusena kujuneks Maakri kvartalist tegus tänapäevane keskuseala. “Seetõttu ei ole võistluse eesmärgiks pelgalt kõrghoonete kavandamine vaid kõrgetasemelise avaliku ruumiga kvartal, mis oleks eeskujuks teistegi Tallinna kesklinna uute arenduste elluviimisel,” rõhutas võistlusülesande koostanud Eesti Arhitektide Lidu liige ja arhitekt Endrik Mänd.

Maakri tänava, Kuke tänava ja Lennuki tänava vaheline Maakri kvartal on tänaseni sisuliselt välja ehitamata ning vajab toimivat terviklahendust. Endrik Mänd rõhutas, et võistluse fookuses on loodava avaliku ruumi kvaliteet. “Tallinna Maakri kvartalisse tuleb luua aktiivse, avatud, atraktiivse ja jalakäijasõbraliku tänavaruumi ning samas kujundada huvitava, ruumilt ja vormilt liigendatud ning lähi- ja kaugvaadetes mõjusa vertikaalse kompositsiooni, mis väärtustab „uue“ ja „vana“ visuaalset dialoogi Tallinna siluetis,” ütles Endrik Mänd.

Lisaks Maakri Maja korterelamule ja Skyon’i bürootornile on kvartalis säilinud veel kunagise E. Lenderi Gümnaasiumi kahekorruseline tänavapoolne hoone, mis on ehitismälestis ning tuleb restaureerida. Ühtlasi tuleb taastada ajutiselt lammutatud E. Lenderi Gümnaasiumi hoovipoolne hoone, mis on samuti ehitismälestisena arvel.

Tingimusel, et vähemalt 50 % Maakri kvartalisse jäävate katastriüksuste pindalast moodustab suures osas linnapark, lubab Tallinna linn kvartalisse täiendavalt kavandada ka hooneid, mille maapealsete suletud brutopindade maht on kuni 83 000 m2.

Arhitektuurikonkursil parimaks tunnustatud ideelahenduse alusel koostatakse kvartali detailplaneeringud. Pärast võistluse tulemuste selgumist alustab võistluse korraldaja võitjaga läbirääkimisi Maakri kvartali detailplaneeringute avaliku ruumi ja arhitektuuriosa koostamise raamlepingu ning linnapargi ehitusprojekti arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa koostamise lepingu sõlmimiseks.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 28.08.2024 kell 15:00. Arhitektuurivõistluse preemiafondi suurus on 64 000 eurot. Preemiafond jaguneb auhinnaliste kohtade vahel järgmiselt: I koht 20 000 eurot, II koht 16 000 eurot, III koht 12 000 eurot ning ette nähtud on kaks ergutuspreemiat suuruses 8 000 eurot.

Võistluse žüriisse kuuluvad: žürii esimees, Kolmas Arendus OÜ esindaja Tanel Samuel, Kolmas Arendus OÜ esindaja Silver Neemelo, Robalm OÜ esindaja Even Tudeberg, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Oliver Alver, Eesti Arhitektide Liidu liikmed Marika Lõoke ja Tõnis Arjus ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu liige Karin Bachmann. Lisaks kaasab žürii töösse muinsuskaitse eksperdi.

Võistlustingimused on kooskõlastanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistuse ruumiloome osakond ja Eesti Arhitektide Liit.

Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo: arendajal lasub vastutus valida pädevaid arhitekte

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti planeeringute menetlemise kiirenemist ootab nii mõnigi arendaja pikisilmi. Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo pakub linna ametkonna tegevuse tõhustamiseks lahenduse.

Silver Neemelo lahkab koostööd kolmnurgas arendaja-arhitekt-linnavõim.

  1. Kuidas edeneb Capital Millil koostöö Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga? Mis on viimase poole aasta jooksul muutunud? Mis on nüüd hästi, mis vajab muutmist? Ettepanekud.

Üldjuhul meie koostöö Linnaplaneerimisametiga toimub läbi arhitektibüroode ning planeeringutega seotud tegevused on olnud alati väga aeganõudvad. Viimase poole aasta jooksul toimunud võimalikest muudatustest ei ole meie paraku aru saanud. Väga loodame ja ootame, et sealse ametkonna töökorralduse muudatused toovad tulevikus kaasa kiiremad otsused. Praeguse asjade käiguga ei saa kindlasti rahul olla.

Ettepanek oleks see, et menetlustele seatakse kindel ajaline aken, a´la 2-3 aastat detailplaneeringu menetluse aeg, mis annab kogu protsessile ”otsusest-teostuseni” selgema mõõtme.

  1. Milline on Eesti arhitektide tegelik võimekus linnaruumi, eriti ajaloolises keskkonnas asuva, planeerimisel? Mis toimib, mis ei toimi ja vajab muutmist?

Eesti arhitektidel on kindlasti võimekus ja oskused olemas. Linn peaks enda poolt tagama ja ette andma olulised juhtnöörid, millest saavad arhitektid lähtuda ning lisaks, rohkem usaldama arhitekte. Hetkel on ette tulnud olukordasid, kus linn on ise laskunud liiga detailidesse ja hakanud tegema erialast arhitektide tööd. Kindlasti peaksid kõik linnaruumiga seotud planeeringud olema tehtud konkursi korras.

  1. Mille eest vastutab ajaloolises linnaruumis loodud arenduse puhul arhitekt, mille eest arendaja?

Ajalooline linnaruum on üldjuhul kaetud väga paljude kitsendustega, mis seab omakorda ette konkreetsed piirangud. Loomaks midagi erakordset, mis sobiks oma lahendustega ka linnaruumi, eeldab erinevate osapoolte vahel head koostööd. Kahtlemata lasub arendajal siin vastutus valimaks pädevaid arhitekte. Kindlasti ei ole ühelgi arendajal huvi luua linnaruumi ebasobivat arendust, ei ole kasutajasõbralik, energiatõhus ning puudub kooskõla piirkonna eripäradega. Kõik lahendused peavad olema tehtud mõeldes arenduse lõppkasutajale, arvestades siinjuures ka pikemat ajavaadet. Eriti veel praegu, rohepöörde ajastul.

Originaal-lugu ilmus portaalis kinnisvaruudised.ee

Pressiteade: Capital Mill tähistas Luise 13 elamuhoone ehitusel sarikapidu

Luise 13 sarikapidu

Capital Milli uusarenduses aadressil Luise 13 peeti neljapäeval sarikapidu. 2024. aasta lõpuks valmib Tallinnas Kassisaba piirkonnas eksklusiivne kortermaja, kus leiavad endale kodu 14 perekonda.

„Luise 13 ehitus on liikunud plaanipäraselt – eelmise aasta juulis löödi kopp maasse ning praeguseks oleme jõudnud ehitustöödega niikaugele, et saame hoonelt sarikapärja alla tuua,“ lausus Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo. „Täname ehitusettevõtet Grand Ehitus hea töö eest ning samuti esimesi tulevaste kodude ostjaid.“

Silver Neemelo sõnul on rõõm näha, et Tallinna kesklinn on jätkuvalt väga atraktiivne koht elamiseks, kodude loomiseks ja ka investeerimiseks. Luise 13 puhul on tegemist arendusprojektiga, kus kõik eluks vajalik on tõepoolest käe ja jala juures, tehes igapäevaelu korraldamise võimalikult lihtsaks ja muretuks. Jalutuskäigu kaugusel asuvad vanalinn, Tõnismägi ja Kristiine – seega on ümbruskonnas olemas kaubanduskeskused, koolid, lasteaiad, pargid ja paljud muud asutused. Luise 13 on eri arhitektuuristiilide ühendavaks lüliks ning sulandub oma keskkonda ideaalselt.

„Kinnisvarasektorile on nii möödunud kui ka jätkuv aasta olnud keerulise turuolukorra tõttu piisavalt väljakutseid sisaldavad, kuid samas ka põnevad,“ ütles Silver Neemelo ning lisas, et tajub tugevalt, kuidas tänane klient on väga teadlik oma soovide, vajaduste ja ka võimaluste osas. „Otsitakse kodusid, mis on ökonoomsed, kus palju on rõhku pandud detailidele, projekti planeeringule ja keskkonnale tervikuna.“

Luise 13 hoone arhitektuuri tegi Apex Arhitektuuribüroo juhtivad arhitektid Ove Oot, Janar Blehner ja Signe Kits

Capital Mill on 2008. aastal rajatud ettevõte, mis on keskendunud kinnisvarainvesteeringule Balti riikidesse ning tänane portfellimaht ulatub 500 miljoni euroni. Ettevõtte meeskond omab pikaaegset kogemust kinnisvaraarenduse valdkonnas. Capital Milli juhtimise all on arvukalt kõrgelt hinnatuid kinnisvara objekte Eestis, Lätis ja Leedus.

Fotod (Kalev Lilleorg): https://bit.ly/4axCC4W

Luise 13 välisvaated: https://bit.ly/43VhB1z

Lisainformatsioon:
Silver Neemelo
+372 5343 5040
Capital Mill OÜ
silver.neemelo@capmill.eu

Capital Mill toetab kinnisvarakonverentsi “12 tundi kinnisvara”

Reedel, 5. aprillil toimub tasuta online kinnisvarakonverents “12 tundi kinnisvara”.

Konverents on mõeldud kõigile, kes

Tutvu päevakavaga ja pane end üritusele kirja siin.

Capital Milli uusarenduste juht Marko Uueda saates “Täistund”

Marko Uueda saates "Täistund"

Kanal 2 saade “Täistund” käis külas Capital Milli kontoris Skyoni viimasel korrusel ja uuris meie uusarenduste juhilt Marko Uuedalt, miks siis ikkagi ei ehitatud Oleviste kirikust kõrgemat maja ja mis meil lähitulevikus plaanis.

Vaata lähemalt (Marko on eetris alates kuuendast minutist) 👇

Kuula saadet: Capital Milli ESG juht Merli Rikolas saates “Kinnisvaratund” ESG rakendamisest ärikinnisvaras

Capital Milli ESG juht Merli Rikolas rõhutas hiljuti Äripäeva saates “Kinnisvaratund” olulist muutust ärikinnisvara valdkonnas, kui rääkis ESG põhimõtete rakendamisest. ESG – keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste standardite järgimine – on muutumas üha olulisemaks mitte ainult kinnisvaras, vaid ka laenude andmisel.

Rikolase sõnul on pangad hakanud järjest enam tähelepanu pöörama laenutaotlejate tegevuse jätkusuutlikkusele. Seni on peamiselt huvitatud olnud süsiniku jalajäljest, kuid alates sellest aastast muutuvad nõuded oluliselt spetsiifilisemaks, lähtudes ESG standarditest.

Kuigi kinnisvaraettevõtted pole veel kohustatud järgima ESG standardeid, on mitmed ettevõtted, sealhulgas Capital Mill, hakanud neid juba praegu osaliselt rakendama. Rikolas ja teine saatekülaline, Fausto Capitali nõukogu liige Priidu Lokk, usuvad, et tulevikus muutuvad ESG aruandluskohustused kohustuslikuks ka neile. Seetõttu on neil kasulik juba praegu jätkusuutlikkuse teemaga aktiivselt tegeleda, toetudes ka ühiskonna suurenevale nõudlusele jätkusuutlikkuse järele.

Äripäeva saates “Kinnisvaratund” juhtis fookust ESG standarditele, nende aruandlusele ja nende nõuetele ärikinnisvara valdkonnas. Saatejuhiks oli Lauri Leet.

Kuula saadet siin.

Capital Mill tasub uue kampaania raames Sinu kodu poole aasta laenumaksed

Laaneserva kampaania


Capital Mill siseneb elamusuuna turule kampaaniaga “Maksame Sinu kodu poole aasta laenumaksed”.
Pakkumine rakendub kahele unikaalsele elamuprojektile: looduskaunile Laaneserva elamurajoonile Haabneemes ja Luise tänaval asuvale erilisele ja omanäolisele kortermajale.
 

Laaneserva elamurajoon, mis valmib juba selle suve jooksul, pakub võimalust elada pealinna lähedal, kus mereõhk kohtub metsakohinaga. Viimsi poolsaarel asuv rahu ja vaikus on vaid 20-minutilise autosõidu kaugusel pealinnast, kuid samas pakub kauneid jalutus- ja spordiradasid ning mere lähedust. Laaneserva arenduses on saadaval neljatoalised (ja üksikud viietoalised) terrassiga ridaelamud, millest osad on varustatud saunaga.
Lisainfot Laaneserva projekti kohta saab leida veebilehelt
Laaneserva.ee.
Laaneserva kampaaniapostitusi saab edasi jagada Facebookis nii eesti keeles kui ka vene keeles.

Luise 13 asub ajaloolises Kassisaba piirkonnas, kus omanäolised puitfassaadid ja põnev arhitektuur rõhutavad rajooni unikaalsust. Vaid 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel asuvad vanalinn, Tõnismägi ja Kristiine, pakkudes elanikele suurepäraseid võimalusi linna nautimiseks. Luise tänaval on saadaval kahe- ja kolmetoalised ning mõned viietoalised korterid.
Lisainfo Luise 13 projekti kohta on saadaval veebilehel
Luise13.ee.
Luise kampaaniapostitusi saab edasi jagada Facebookis nii eesti keeles kui ka vene keeles.

Kampaania digi- ja välimeedias kestab märtsi lõpuni. Kampaania tingimustega saab lähemalt tutvuda Laaneserva veebilehel ja Luise veebilehel.

 

Pressiteade:Skyoni heategevuslikul trepijooksul koguti 3874 eurot laste unistuste täitmiseks

Neljapäeval toimus Skyoni 26-korruselises ärihoones heategevuslik trepijooks, mille raames koguti Minu Unistuste Päeva fondi 3874 euro ulatuses annetusi. Trepijooksul pani ennast proovile ka maadleja Heiki Nabi.

Kolmandat aastat järjest toimus Capita Milli korraldatud Skyoni trepijooks, mis tõi kokku 149 inimest, kel avanes võimalus end sportlikult proovile panna ning samuti teha jõulueelne heategu. Trepijooksu sai läbida nii kõndides kui ka joostes, kuid vaid kõige kiirem pälvis rändkarika.

Capital Mill annetas Skyoni maja 26 korruse läbimisel iga osaleja eest 26 eurot heategevusfondile Minu Unistuste Päev, mis viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Kokku koguti annetusteks 3874 eurot.

“Skyoni trepijooksu annetus Minu Unistuste Päevale aitab kinkida rõõmu ühiskonna kõige nõrgemale sihtgrupile – tõsiselt haigetele lastele. Meie fond viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et pakkuda lastele ja nende peredele emotsionaalset tuge, mis on oluline osa raviprotsessi tervikus,“ ütles Sihtasutuse Minu Unistuste Päeva tegevjuht Margarita Ingel. „Kahjuks raskelt haigete laste arv aastatega ei kahane ning iga aastaga on ellu viidud personaalsete unistuste päevade number kasvanud.“

Margarita Ingeli sõnul kasvab nõnda ka kogukond, kuhu kuuluvad sihtrühma lapsed, nende pered ja koostööpartneritest ühingud. Lisaks personaalsetele unistuste päevadele korraldab fond perepäevi, kus sarnase kogemusega pered saavad omavahel tuttavaks, veeta kvaliteetaega ning saada olulist vaimset tuge ja kontakte. „Oleme südamest tänulikud selle olulise annetuse ja koostöö eest, mille tulemusena sai käesoleval aastal tänu mullusele heategevuslikule trepijooksule ellu viidud kahe armsa lapse unistuste päevad ja talvine perepäev, millest võtsid osa meie sihtrühma lapsed, pered ja ühingud,” lisas ta.

Skyoni heategevuslikul trepijooksul osales tänavu ka kahekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses Heiki Nabi. „See oli kahtlemata pingututust nõudnud väljakutse,“ tõdes sportlane. „Ma pole varem trepijooksul osalenud, kuid mulle see üritus väga meeldis. Liiatigi oli eesmärk heategevuslik, et toetada Minu Unistust Päeva fondi. Kutsun teisigi üles järgmisel aastal trepijooksul osalema.“

Trepijooksu võitjaks tuli tänavu ajaga 2.04 trepijooksuga professionaalsel tasemel tegelev Sander Kaur.

26 korruse peale tuli tippu jõudmiseks läbida 545 trepiastet. Trepid läbinud Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu lausus, et Skyoni heategevuslikust trepijooksust on praeguseks saanud ilus traditsioon, mis on populaarne nii kõrghoones töötavate inimeste seas kui kogunud tuntust kaugemalgi – seda kinnitab kasvõi professionaalsete trepijooksjate osalemine tänavusel sündmusel. „Pole vahet, kui kiiresti Skyoni viimasele korrusele jõutakse, iga osaleja aitab sellega teha omapoolse väikese heateo. Seekordsel jooksul oli näiteks ka osaleja, kes läbis treppe kümme korda,“ sõnas ta.

GALERII (Andrei Ozdoba): https://bit.ly/3NjnZbR